Otváracie hodiny Po. - Pia. 08:00 - 17:00

Služby

 • 3D geometria kolies
 • mechanické opravy/výfuky, tlmiče, spojky/
 • inšpekčné prehliadky
 • oprava podvozkových častí
 • nastavenie svetlometov
 • výmena olejov, filtrov, prevádzkových kvapalín a pod.
 • pneuservisné služby
 • opravy bŕzd / brzd. platničky, kotúče, brzdovú hydrauliku, brzdové systémy ABS,ASR,ESP/
 • diagnostika a oprava benzínových a naftových vstrekovacích systémov všetkých značiek vozidiel
 • testovanie a nastavenie motorov
 • mechanické opravy motorov
 • servisné prehliadky
 • kompletný olejový servis a následné mazanie servisných intervalov
 • výmena rozvodových remeňov
 • Prevádzanie opráv a plánovanej údržby vozidiel podľa návodu výrobcu vrátane zápisu do servisnej knižky

Ponúkame kompletnú diagnostiku motorov a ostatných systémov všetkých značiek.

Každé vozidlo vyrobené po roku 2000 je vybavené diagnostickou zásuvkou OBD II pre získavanie informácií o stave a prevádzke jednotlivých komponentov a systémov.

Diagnostický software V.A.G.

Pre komunikáciu s elektronickými systémami vozidiel skupiny V.A.G. (AUDI, SEAT, ŠKODA, VW), vlastnosti rovnaké ako u značkových testerov VAG-1552, pre inštaláciu do PC alebo notebooku, výmena dát medzi PC a riadiacou jednotkou vo vozidle prebieha cez adaptérové vedenie pripojené na diagnostickú zásuvku. Program využíva diagnostický protokol VAG, ktorého všetky príkazy je možné použiť

Čo je to moderná diagnostika automobilov?

V súčasnej dobe sú automobily stále viac vybavované elektronickými riadiacimi jednotkami, ktoré majú na starosti nielen riadenie motora, ale aj celú radu ďalších funkcií. Elektronika nielen rozšírila schopnosti a funkcie automobilov, ale umožňuje tiež lepšie určiť prípadnú závadu. Väčšina riadiacich jednotiek v automobiloch je preto dnes vybavená pamäťou závad, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených závadách. Je tak možné pomerne ľahko vyhodnotiť i závady, ktoré sa objavujú len sporadicky a inak by sa veľmi obtiažne určovali. Pokial sa jedná o závažnejšiu chybu, rozsvieti sa spravidla na palubnej doske žltá kontrolka motora, tzv. “MIL¨, ktorá nezhasne pokiaľ chyba nieje z pamäte závad odstránená.

Pomocou diagnostickej zásuvky vo vozidle je potom možné sa k jednotlivým riadiacim jednotkám v aute pripojiť buď pomocou počítača s príslušným programom alebo pomocou špeciálneho diagnostického prístroja.S týmto vybavením je možné prečítať informácie o prípadných závadách, prevádzať rôzne nastavenia alebo čítať niektoré ďalšie hodnoty, údaje z jednotlivých čidiel a to aj za prevádzky vozidla.

Ponúkame kompletnú diagnostiku systémov všetkých značiek.

Keď vo vašom aute bliká žltá kontrolka CHECK na prístrojovke, alebo rovnomerne svieti, znamená to že sa nastala chyba v prevádzke vozidla.

Môže sa stať, že vôbec nebudete môcť naštartovať. K riešeniu problémov v našom servise používame viaceré metódy. Máme k dispozícii dva testovacie počítače, ktoré pri diagnostike používame súčasne. Závada je tak zistená rýchlo a presne a opravu je potom možné vykonať čo najhospodárnejšie.

Neodkladajte návštevu servisu po rozsvietení kontrolky. Keď sa na nás obrátite v "prvom kole", máte možnosť aby sme si vyriešili Váš problém čo najpriaznivejšie a finančne nenáročne.

Nerobí nám problém, že pred nami už babrali elektroniku aj iní opravári. Náš prvý krok bude, že premontujeme vedenie do pôvodného stavu podľa elektrickej schémy. Súčiastky obstaráme najrýchlejšie, buď zo Slovenska alebo zo zahraničia.

Pneuservisné služby vykonávame na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odborná výmena kolies (pneu, diskov, duší, ventilov) vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík. Ponúkame vám pneuservisné služby pre osobné, VAN a offroad automobily.

Rýchly kontakt pre pneuservis: 0915 700 749 (objednávky, informácie)

Uskladnenie pneumatík

Mimosezónne uskladnenie pneumatík poskytujeme pre uľahčenie vašej manipulácie s pneumatikami pri sezónnej výmene. Každý nemá vyhovujúce podmienky na uskladnenie pneumatík (byty, firmy) a preto pneumatiky, ktoré v danej sezóne nepoužívate, u nás radi uskladníme.

Ako čítať údaje na pneumatike?

Na bočnej stene pneumatiky sú zobrazené všetky základné informácie o pneumatike. Je možné považovať ich za „preukaz totožnosti pneumatiky".

Ukážka typických označení, ktoré nájdete na pneumatike:
1. Šírka profilu pneumatiky v mm.
2. Pomer výšky profilu k šírke profilu v %.
3. Konštrukcia pneumatiky (R=radiálna).
4. Priemer ráfika v palcoch.
5. Maximálna nosnosť (index zaťaženia).
6. Rýchlostný symbol.
7. BEZDUŠOVÁ pneumatika.
8. Označenie a číslo typového schválenia ECE.
9. Umiestnenie indikátora opotrebovania behúňa plášťa.
10. Vhodnosť na zimnú prevádzku - M&S (blato a sneh).
11. Odskúšaná a vhodná pre použitie v náročných snehových podmienkach.
12. Dátum výroby (týždeň, rok : desaťročie (1990-1999).
13. Symbol povolenia ministerstva dopravy.
14. Kód výrobcu podľa MD.
15. Krajina výroby.
16. Obchodné meno.
17. Detaily o konštrukcii pneumatiky (MD).
18. Označenie nosnosti a tlaku (MD).
19. Typ pneumatiky (radiálna).
20. Značka požadovaná Predpismi o informáciách pre zákazníkov USA (trieda kvality).
21. Location of winter tread wear indicator.

Vysvetlenie označení pneumatiky

1. miesto: Šírka rezu pneumatiky je lineárna vzdialenosť v milimetroch medzi vonkajšími okrajmi bočnej steny nahustenej pneumatiky, mimo zvýšenia kvôli označeniu (značkám), ozdobám alebo ochranným pásom alebo ráfikom.

2. miesto: Výška rezu je polovica rozdielu medzi celkovým priemerom a menovitým priemerom ráfika. V priebehu histórie vývoja pneumatiky sa tvar pneumatiky zmenil z takmer kruhového na plytší, širší. To zmenilo vzťah resp. pomer (A/R) výšky profilu pneumatiky k šírke profilu zo 100% na 70%, 60%, 50% alebo aj menej.

3. miesto: Radiálny typ konštrukcie pneumatiky je označený písmenom „R" v rámci označenia veľkosti na bočnej strane.

4. miesto: Priemery ráfikov sa v posledných desaťročiach zväčšili. Kým pred 10 rokmi boli 16 palcové ráfiky považované za výnimočné, dnes sú veľmi bežné.

5. miesto: Nosnosť pneumatiky je číselným označením maximálneho zaťaženia, ktoré môže pneumatika niesť pri rýchlosti určenej jej rýchlostným symbolom a pri danom tlaku nahustenia pneumatiky. Je však potrebné si uvedomiť, že bez ohľadu na rýchlostný symbol pneumatiky, platia všetky nosnosti pre maximálnu rýchlosť 210 km/h ( 130 m/h ). Po prekročení tejto rýchlosti je potrebné maximálnu nosnosť znížiť.
Niektoré pneumatiky, predovšetkým rýchlostnej kategórie ZR, nie sú označené servisným popisom. V takomto prípade je vhodné poradiť sa s výrobcom pneumatík, aby bolo možné určiť zodpovedajúce maximálne zaťaženie.

6. miesto: Rýchlostný symbol pneumatiky tvorí súčasť indexu zaťaženia a je to písmeno, alebo udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže niesť pneumatika zaťaženie zodpovedajúce jej indexu zaťaženia (okrem rýchlostí nad 210 km/h ).
Indexy zaťaženia a rýchlostné symboly sú zobrazené na oboch bočných stranách pneumatiky. Prvé číslo označuje kapacitu nosnosti pneumatiky pri JEDNOTLIVOM použití pneumatiky, kým druhé číslo sa vzťahuje na montáž DVOCH pneumatík.
Je možné montovať aj (zimné) pneumatiky M&S nižšej rýchlostnej kategórie, než je udané na vozidle. V niektorých krajinách je povinné umiestniť vo výhľade vodiča nálepku udávajúcu maximálnu rýchlosť pneumatiky. Pri montáži takýchto pneumatík nesmie byť táto rýchlosť prekročená.

7. miesto: Slovo „BEZDUŠOVÁ", označuje že pneumatika je používaná bez duše.

8. miesto: Označenie a číslo typového schválenia ECE potvrdzuje, že pneumatika spĺňa požiadavky predpisu ECE R30.

9. miesto: Zobrazuje umiestnenie indikátorov opotrebovania behúňa plášťa ( 1,6 mm vysokého) v hlavných drážkach behúňa. Ak je pneumatika opotrebovaná do tej miery, že sú indikátory opotrebovania v rovnakej výške ako priľahlé rebrá behúňa pneumatiky, znamená to, že na pneumatike už zostalo len 1,6 mm výšky behúňa. Vaše pneumatiky by ste ihneď mali vymeniť, pretože 1,6 mm predstavuje minimálnu predpísanú výšku behúňa požadovanú zákonom.

10. miesto: Písmená „M&S" označujú, že ide o zimný typ pneumatiky, resp. že môže byť použitá na snehu a ľade.

11. miesto: Pneumatika bola odskúšaná na použitie v „náročných snehových podmienkach" v súlade so skúšobnými postupmi podľa noriem ISO a pneumatika bola ako taká uznaná za prijateľnú a vhodnú.

12. miesto: Pred rokom 2000 bol dátum výroby pneumatiky zobrazovaný ako 3-miestne číslo na konci sériového čísla, pričom prvé dve čísla označovali týždeň výroby, tretie rok výroby. Desaťročie je označené ako ◄. Od roku 2000 sa používajú 4 číslice, z ktorých tretia a štvrtá označujú rok výroby.

13. miesto: Symbol „DOT" (MD) označuje, že pneumatika spĺňa predpisy USA o pneumatikách.

14. miesto: Kód výrobcu podľa MD je zakódovanou hodnotou konštrukcie pneumatiky a identifikácie v súlade s predpismi USA.

15. miesto: Krajina výroby označuje pôvod výroby pneumatiky.

16. miesto: Obchodný názov pneumatiky (vrátane mena radu a mena modelu, t.j. „Carat Exelero", „Carat Attiro", „Diadem Linero", atď.).

17. miesto: Konštrukčné detaily požadované Ministerstvom dopravy USA (MD).

18. miesto: Maximálna nosnosť a tlak nahustenia pneumatiky v súlade s predpismi USA, KANADY A AUSTRÁLIE.

19. miesto: Pneumatika má „RADIÁLNU" konštrukciu.

20. miesto: Označenie požadované Predpisom o informáciách pre zákazníkov pre Jednotné hodnotenie kvality pneumatiky (U.T.Q.G.).

21. miesto: Zobrazuje umiestnenie zimných indikátorov opotrebovania ( 4 mm vysokých) v hlavných drážkach behúňa pneumatiky. Ak je pneumatika opotrebovaná do tej miery, že sú zimné indikátory opotrebovania v rovnakej výške ako priľahlé rebrá behúňa pneumatiky, na pneumatike už zostali len 4 mm výšky behúňa. Vo všeobecnosti sa odporúča vymeniť vaše zimné pneumatiky s profilom nižším ako 4 mm,

Definície rozmerov pneumatík

Spoločnosti na celom svete sú členmi regionálnych asociácií výrobcov pneumatík (ETRTO pre Európu), ktoré určujú rozmery pneumatík a prípustné odchýlky, nosnosti a tlak nahustenia pneumatík pre rôzne kategórie a veľkosti pneumatík. Základná terminológia týkajúca sa rozmerov pneumatík a ráfikov je uvedená ďalej:

Vonkajší priemer (VP): Priemer nezaťaženej pneumatiky namontovanej na odporúčanom ráfiku a nahustenej na odporúčaný tlak.

Šírka profilu (ŠP): Šírka nafúkaného profilu pneumatiky bez akýchkoľvek nápisov a ozdôb.

Výška profilu (VP): Vzdialenosť od dosadacej plochy pätky pneumatiky po vonkajšiu kontúru nahustenej pneumatiky pri stredovej osi.

Polomer statického zaťaženia (PSZ): stála výška od povrchu vozovky po stred nápravy v podmienkach menovitého zaťaženia/nahustenia pneumatík.

Šírka profilu pri zaťažení (ŠPZ): šírka priečneho profilu pri zaťažení.

Minimálna dvojitá vzdialenosť: Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi dvoma stredovými osami pri dvoch namontovaných pneumatikách, aby nedošlo k stretu pneumatík v oblasti ohybu.

Valivý obvod: Vzdialenosť prekonaná pri jednom otočení pneumatiky (v mm). Valivý obvod pneumatiky je dôležitý pre správne stanovenie sklzového pomeru pneumatík u vozidiel s pohonom všetkých 4 kolies pri použití menších pneumatík na prednej náprave, ako aj pre zabezpečenie kompatibility rozmerov pri použití dvoch namontovaných pneumatík.

Rýchlostný index pneumatík

Symbol rýchlosti pneumatík predstavuje súčasť indexu zaťaženia a je to písmeno, alebo udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže auto niesť záťaž zodpovedajúcu indexu zaťaženia. (Okrem rýchlostí nad 210 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie V, nad 240 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórieW a nad 270 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie Y). Na vozidle môžu byť použité iba pneumatiky tej minimálnej rýchlostnej kategórie, ktorá je vyznačená v dokladoch k vozidlu.

Pozrite si, prosím, nasledujúcu tabuľku rôznych rýchlostných indexov a zodpovedajúcich maximálnych rýchlostí:

Pneumatiky M&S (zimné) s rýchlostnou kategóriou nižšou, než je pre dané vozidlo stanovené, je možné namontovať. V niektorých krajinách platí povinnosť nalepiť do výhľadu vodiča nálepku udávajúcu maximálnu rýchlosť pneumatiky. Pri používaní týchto pneumatík nesmie byť táto rýchlosť prekročená.

AUTOELEKTRIKA

Ponúkame opravy a montáže kompletnej autoelektriky pre Vaše auto.Špecializujeme sa na značky VW, Audi, Škoda a Seat.

Drobné opravy elektroinštalácie robíme na všetkých značkách.

 • elektrické opravy
 • montáž a opravy autoalarmov
 • montáž a opravy parkovacích senzorov
 • montáže autorádií a reprosústav
 • opravy autoklimatizácií
 • montáže ťažných zariadení - podľa dohody
 • montáže elektrických okien
 • montáže centrálnych zamykaní
 • montáže telefónnych sád
 • opravy spúštačov a alternátorov
 • montáže el. príslušenstva

V našom autoservise opravíme aj vaše auto v záruke!

Aj na Slovensku platí európska úprava servisu a opravy vozidiel v záruke (popredajné služby). Tzv. bloková výnimka hovorí okrem iného aj o tom, že nezávislý servis môže opravovať auto v období trvania garancie.

Prostredníctvom Nariadenia komisie (EÚ) č. 461/2010 Európska únia ustanovila pravidlá, ktoré podporujú voľnú hospodársku súťaž a v konečnom dôsledku majú priaznivý vplyv na kvalitu trhu, možnosť výberu zákazníka a zníženie cien servisných prác. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla.

Môžem ísť so svojím novým vozidlom do VÁŠHO nezávislého servisu na servisnú prehliadku?

Môžete sa rozhodnúť, kde budete svoje vozidlo opravovať a vykonávať údržbu, a tým ovplyvniť náklady na údržbu a opravy vozidla aj počas záruky. Servis musí dodržať technologický postup predpísané výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Poskytneme vám písomnú dokumentáciu ku všetkým úkonom, zápis v servisnej knižke a zoznam montovaných dielov ako doklad kvality servisných prác.

„Zákazník má právo chodiť v rámci garančných prehliadok aj do nezávislého servisu bez straty záruky,"

povedala Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Aké náhradné diely budete montovať, aby zostala zachovaná záruka môjho vozidla?

Pre zachovanie záruky budeme montovať do vášho vozidla originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely.

Ako nezávislý servis máme prístup ku všetkým technickým informáciám, vybaveniu a školeniam ako autorizované servisy. To znamená, že sme na rovnakej štartovacej čiare ako servisy autorizované výrobcom.

Čo musíte vedieť o servise vozidla v záruke:

 • svoje vozidlo v čase platnosti záruky nemusíte priviezť na opravu do autorizovaného servisu (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou chybou a zmluvných záväzkov napr. s leasingovou spoločnosťou)
 • výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, ak zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienok a použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov
 • nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú dve rozličné veci
 • so svojím novým vozidlom smiete chodiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne vykonať
 • každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu
 • pre vašu ochranu je potrebné, aby ste mali všetky servisné úkony na svojom vozidle dôkladne zdokumentované

V našom autoservise opravíme aj vaše auto v záruke!

Aj na Slovensku platí európska úprava servisu a opravy vozidiel v záruke (popredajné služby). Tzv. bloková výnimka hovorí okrem iného aj o tom, že nezávislý servis môže opravovať auto v období trvania garancie.

Prostredníctvom Nariadenia komisie (EÚ) č. 461/2010 Európska únia ustanovila pravidlá, ktoré podporujú voľnú hospodársku súťaž a v konečnom dôsledku majú priaznivý vplyv na kvalitu trhu, možnosť výberu zákazníka a zníženie cien servisných prác. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla.

Môžem ísť so svojím novým vozidlom do VÁŠHO nezávislého servisu na servisnú prehliadku?

Môžete sa rozhodnúť, kde budete svoje vozidlo opravovať a vykonávať údržbu, a tým ovplyvniť náklady na údržbu a opravy vozidla aj počas záruky. Servis musí dodržať technologický postup predpísané výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Poskytneme vám písomnú dokumentáciu ku všetkým úkonom, zápis v servisnej knižke a zoznam montovaných dielov ako doklad kvality servisných prác.

„Zákazník má právo chodiť v rámci garančných prehliadok aj do nezávislého servisu bez straty záruky,"

povedala Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Aké náhradné diely budete montovať, aby zostala zachovaná záruka môjho vozidla?

Pre zachovanie záruky budeme montovať do vášho vozidla originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely.

Ako nezávislý servis máme prístup ku všetkým technickým informáciám, vybaveniu a školeniam ako autorizované servisy. To znamená, že sme na rovnakej štartovacej čiare ako servisy autorizované výrobcom.

Čo musíte vedieť o servise vozidla v záruke:

 • svoje vozidlo v čase platnosti záruky nemusíte priviezť na opravu do autorizovaného servisu (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou chybou a zmluvných záväzkov napr. s leasingovou spoločnosťou)
 • výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, ak zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienok a použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov
 • nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú dve rozličné veci
 • so svojím novým vozidlom smiete chodiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne vykonať
 • každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu
 • pre vašu ochranu je potrebné, aby ste mali všetky servisné úkony na svojom vozidle dôkladne zdokumentované

Máte právo rozhodnúť sa, kde necháte svoje auto opraviť  na základe ceny, kvality a spokojnosti so službou.

V našom servise ponúkame mechanické opravy všetkých značiek osobných a úžitkových automobilov, vrátane pneuservisných služieb. Z celého spektra služieb vyberáme najmä tieto:

 • mechanické opravy/výfuky, tlmiče, spojky/
 • inšpekčné prehliadky
 • oprava podvozkových častí
 • nastavenie svetlometov
 • výmena olejov, filtrov, prevádzkových kvapalín a pod.
 • pneuservisné služby
 • opravy bŕzd / brzd. platničky, kotúče, brzdovú hydrauliku, brzdové systémy ABS,ASR,ESP/
 • diagnostika a oprava zapaľovacích systémov - VW group
 • diagnostika a oprava benzínových a naftových vstrekovacích systémov
 • testovanie a nastavenie motorov
 • mechanické opravy motorov
 • servisné prehliadky
 • kompletný olejový servis a následné mazanie servisných intervalov
 • výmena rozvodových remeňov
 • Prevádzanie opráv a plánovanej údržby vozidiel podľa návodu výrobcu vrátane zápisu do servisnej knižky

Novinka v 3D geometriách, najnovšia a najpresnejšia technológia merania.
Používame najmodernejšie zariadenie od špičkového talianskeho výrobcu Ravaglioli.

Kontakt na geometriu kolies: 0915 700 749

Geomteria kolies je jedným z najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich riadenie vozidla, opotrebovanie pneumatík, komfort jazdy a má dosah aj na spotrebu paliva. Jej správne nastavenie výrazne ovplyvní jazdné vlastnosti vozidla, ako aj jeho ovládateľnosť. Základnou požiadavkou je, aby sa kolesá pri jazde v zákrute aj v priamom smere odvaľovali ale nešmýkali. Geometria musí byť správne nastavená na všetkých kolesách automobilu a nie iba na riadiacej náprave.

Je dôležité, aby každé vozidlo malo správne nastavenú geometriu všetkých 4 kolies. Nenastavené kolesá budú brániť prirodzenému pohybu vozidla a spôsobia problémy s riadením, únavu vodiča a predčasné a nepravidelné opotrebovanie pneumatík.

Vo svojej základnej forme spočíva nastavenie geometrie kolies v nastavení uhlov kolies vozidla tak, aby bolo zabezpečené, že kolesá sa pohybujú vzhľadom na geometrickú os vozidla. Každé koleso má vlastný súbor faktorov dynamiky (uhol odklonu, uhol sklonu osi a zbiehavosť predných kolies vozidla) upresnený výrobcom automobilov.

Najbežnejšími príznakmi, že vozidlo nemá nastavenú geometriu, sú nerovnomerné alebo rýchle opotrebovanie pneumatík a zaťahovanie alebo odklon vozidla od priamej trasy. Keď si všimnete na svojom vozidle tento druh problémov, kolesá pravdepodobne nie sú správne nastavené. V takom prípade si nechajte premerať a nastaviť geometriu kolies.

Najlepšie nastavenie geometrie kolies vozidla je nastavenie všetkých štyroch kolies. Pri tomto type nastavenia geometrie umiestni technik indikačný prístroj na všetky štyri kolesá a zmeria dynamiku na všetkých štyroch kolesách. V súčasnosti má mnoho vozidiel prispôsobiteľné nastavenie geometrie zadnej nápravy, ale aj u áut bez možnosti prispôsobenia na zadnej náprave umožní nastavenie geometrie všetkých štyroch kolies technikovi zistiť akékoľvek problémy s udržiavaním jazdnej stopy zadnej nápravy a odstrániť ich úpravami na prednej náprave. Nastavovanie geometrie dvoch kolies, kedy je nastavovaná iba geometria predných kolies vzhľadom na os vozidla, je už zastaralé.

Zbiehavosť kolies α

Celková zbiehavosť je uhol, ktorý zvierajú stredné roviny protiľahlých kolies na jednej náprave. Hodnota zbiehavosti sa udáva pre všetky nápravy na vozidle. Ak je priesečník rovín pred vozidlom, potom ide o zbiehavosť. Naopak, ak je priesečník za vozidlom, jedná sa o rozbiehavosť. Správna zbiehavosť prispieva k stabilite vozidla v priamom smere a eliminuje kmitanie kolies spôsobené vôľami v riadení. Nedá sa jednoznačne povedať, či má byť na vozidle nastavená kladná alebo záporná zbiehavosť. Trendom však je nastavenie zbiehavosti u vozidiel s hnacou zadnou nápravou. Pri vozidlách s pohonom prednej nápravy sa vo všeobecnosti stretávame s nulovou zbiehavosťou alebo zápornou – rozbiehavosť, kde sila pohonu spôsobuje sťahovanie kolies do stredu vozidla k pozdĺžnej ose. Meria sa v uhlových mierach (stupňoch a minútach), ale niekedy je udávaná v milimetroch na okrajoch ráfikov kolies. Pre prepočet platí vzorec: sinα = (A − B) / d kde rozdiel A-B označuje zbiehavosť v mm a d je priemer na vonkajšom okraji ráfiku kolesa v mieste merania.

Odklon kolesa γ

Odklon kolesa  je uhlom odklonu strednej roviny kolesa od zvislice. Odklon kolesa môže byť v statickej polohe pozitívny aj negatívny. V prípade niektorých konštrukcii náprav sa mení pri prepružení od pozitívneho odklonu k negatívnemu, čo je z hľadiska jazdnej stability nevhodný stav.

Nastavením odklonu kolesa možno čiastočne upraviť aj nedotáčavosť alebo pretáčavosť vozidla a znížiť sklon ku kmitaniu kolies. Dôvod možno vidieť v priesečníku osi odkloneného kolesa a vozovky, po ktorej sa odvaľuje – vzniká kužeľ. Kolesá sa pri pozitívnom odklone majú snahu odvaľovať smerom k týmto priesečníkom a vytvoria sa momenty sily, ktoré pôsobia proti kmitaniu kolies. V bežnej premávke sa zvýšenie odklonu kolesa prejaví na rýchlom opotrebovaní krajných plôch behúňa pneumatiky.
U nezávislého zavesenia kolies dochádza pri prepružení kolies ku zmene uhlu odklonu aj príklonu. Pri prepružení sa koleso nakláňa a vplyvom zotrvačnosti vzniká moment, ktorý prostredníctvom zavesenia kolesa bočne nakláňa karosériu. To má za následok, že zavesenie kolesa s veľkou zmenou uhlu odklonu zvyšuje namáhanie zavesenia kolesa aj rámu. Pri prepružení kolies je dobré, aby nedochádzalo k zmene uhlu odklonu alebo len k čo najmenšej možnej.

Príklon čapu riadenia δ

Príklon čapu riadenia je uhol, ktorý zviera os otáčania s pozdĺžnou rovinou kolmou na podložku. Príklon čapu riadenia pôsobí spoločne s odklonom kolesa na udržovanie priameho smeru jazdy, znižovanie ovládacej sily a ovplyvňuje polomer otáčania vozidla. Priesečník rovín odklonu kolesa a roviny príklonu čapu riadenia sa musí vždy pretínať pod vozovkou v krajnom prípade v stopníku kolesa (v mieste styku kolesa s vozovkou). Tým je dané rameno, ktoré vytvára kružnicu, po ktorej polomere sa koleso pri natočení riadenia odvaľuje. Príklon čapu riadenia spôsobuje po prejazde vozidla zákrutou vracanie volantu do nulovej polohy. Pri natočení kolies sa vplyvom príklonu zdvíha náprava, resp. hmota, ktorá na ňu pôsobí a vytvára moment sily, ktorý pri vracaní kolies po prejazde zákrutou pôsobí vratným účinkom späť k rovnováhe.

Záklon čapu riadenia τ

Záklon čapu riadenia je uhol, ktorý zviera os otáčania s priečnou rovinou kolmou na podložku. U vozidiel s predným pohonom je záklon blízky nule, pri pohone vozidla zadnou nápravou býva záklon niekoľko stupňov. Vzdialenosť priesečníku osi riadenia s vozovkou so stredom styku pneumatiky, premietnutá do roviny rovnobežnej s pozdĺžnou rovinou vozidla je závlek, koleso je vlečené a má tendenciu sa po prejazde zákrutou vracať sa do priameho smeru jazdy. Ak je priesečník pred stredom styku pneumatiky uvažujeme kladný závlek, ak je za ním je to záporný závlek tzv. predvlek.

Presadenie kolies

Presadením kolies sa rozumie uhol, ktorý zviera spojnica stopníkov kolies na jednej náprave s priamkou kolmou na geometrickú jazdnú osu. Za kladný sa považuje vtedy, keď pravé koleso je presadené dopredu. Udáva sa v dĺžkových mierach ale môžeme sa stretnúť aj s uhlovým vyjadrením.

Polomer osi otáčania (ρ)

Je to vzdialenosť medzi priesečníkom osi otáčania s rovinou vozovky a stredom styku pneumatiky s vozovkou. Ak leží priesečník osi otáčania leží bližšie k strednej pozdĺžnej rovine vozidla ako bod dotyku kolesa s vozovkou, potom sa jedná o kladný polomer osi otáčania. V opačnom prípade je záporný. Čím je polomer osi otáčania väčší, tým je predná náprava citlivejšia na pozdĺžne sily.

(a- kladný, b- záporný, c- nulový)

Opravy a výroba brzdových trubiek - vyrobíme Vám novú brzdovú trubku podľa Vášho starého kusu.

Na zákazku sme schopní vyhotoviť akúkoľvek brzdovú trubku na akékoľvek vozidlo podľa vzoru originálnej brzdovej trubky, teda nie je nutnosť objednávať originál a vyhneme sa tak vysokej cene, čím šetríme aj čas.

U niektorých starších modelov áut už nieje možné objednať brzdové trubky v originále, pretože sa už nevyrábajú. Jediným riešením je výroba novej brzdovej trubky.

OPRAVA HADÍC

 • (systém namačkávací a frigoclic)
 • Nechcete kupovať originálne klíma trubky a hadice? Opravíme Vám ich!

OPRAVA TRUBIEK

 • (systém lokring)
 • Jedinečný spôsob opravy klimatizačných trubiek pre klimatizácie.

HLAVNÉ VÝHODY

 • možnosť opraviť iba poškodenú časť
 • rýchle a lacné riešenie
 • ani menej bežné vozy nie sú problém
 • široká ponuka spotrebného materiálu - fitinky, hadice, objímky...
Služby / Opravy klimatizačných trubiek a hadíc - foto
Služby / Opravy klimatizačných trubiek a hadíc - foto
Na tejto stránke budeme priebežne uverejňovať skúsenosti a dojmy zákazníkov z nášho autoservisu. Váženým klientom ďakujeme za príspevky.

Ing. L. H. a PhDr. A. T.

Pán Tomáš Jurík, prajem dobrý deň.

V piatok, 21.10.2011 o 15.00 hod. sme boli u Vás s naším modrým favoritom 126 na výmenu nemrznúcej kvapaliny.
Boli sme veľmi spokojní. Jednak preto, že ste sa nám venovali presne v čase, kedy sme sa dohodli a jednak pre Váš profesionálny prístup. Myslím, že ste vzorom pre poctivých a slušných ľudí, ktorí si svoju prácu vykonávajú tak, že sa ľudia na Vás obracajú s dôverou a vracajú sa k Vám ako klienti. Preto odporúčame každému motoristovi, ktorý má problémy so svojím vozidlom, aby sa obrátil na autoservis Tomáša Juríka na Balkánskej 7, v Bratislave-Rusovciach.

Veľa ďalších úspechov v práci želajú: Ing. L. H. a PhDr. A. T.

B. Tot

Dobry den pan Jurik, bola som u Vas s BMW 730d, na cistenie a servis klimatizacie. Chcela by som sa pekne podakovat za mily a profesionalny pristup. Tento autoservis som si nasla na internete a z viacerych ponuk, ktore som si nasla, som sa rozhodla pre tento rodinny autoservis. Vrelo odporucam vsetkym. Dakujem, s pozdravom

Jana, 49 rokov, SZČO, Škoda fabia, 1,4 TDI

Do autoservisu Jurík chodím od roku 2004. Som tu spokojná ako s profesijným, tak aj s ľudským prístupom. Potvrdilo sa mi to aj vo výnimočnej situácii, ktorá sa mi stala. V nedeľu o 12 00 som dostala defekt. Zavolala som do autoservisu, telefonicky som sa opýtala, či môžem prísť. Bez okolkov súhlasili, defekt mi opravili, koleso vymenili a bez požiadania skontrolovali aj ostatné kolesá. Moje doterajšie skúsenosti sa mi len potvrdili. Nemám obavy, že sa mi stane niečo nepríjemné, lebo viem, že na autoservis Jurík sa môžem vždy obrátiť.

Janette 33 rokov, banková úradníčka. Peugeot 405

Milý pán Jurík. Nakoľko som bola s vašimi službami nadmieru spokojná, budem vám robiť živú reklamu. Odporučím vás svojim známym. Ďakujem ešte raz, auto stále fachčí.

Vaša verná mladá zákazníčka

Jozef 45 rokov, podnikateľ. (Bratislava-Rusovce) - Škoda Superb 2,5TDI

Služby autoservisu Jurík využívam už 6 rokov. Som veľmi spokojný s kvalitou služieb a termínmi opráv, ktoré mi vyhovujú samozrejme väčšinou cez víkendy a sviatky. Veľmi si cením, že sa viete prispôsobiť požiadavkám klientov. Ďalšou výhodou je, že sa môžem spoľahnúť na to, že sa mi na aute vymení presne to, čo sa má a neúčtujú sa zbytočné položky, ktoré sa ani nerobili. Mám zlé skúsenosti s veľkými autorizovanými autoservismi, pretože pýtajú nehorázne peniaze za opravy, ktoré sú aj tak väčšinou odfláknuté! Cením si profesionálny prístup majiteľov a plne im dôverujem. Práve preto som už 6 rokov spokojným klientom Vašeho autoservisu. Ak chcete kvalitu za prijateľnú cenu, tak každému vrelo odporúčam autoservis Jurík.

Váš verný a spokojný zákazník Jozef.

Alexandra, 23 rokov, učiteľka v MŠ - Škoda Fabia 1,9TDI

Vodičák mám už asi 4 roky, ale jazdiť som začala len pred rokom. Preto moje skúsenosti týkajúce sa auta sú veľmi slabé. Do údržby auta sa takmer vôbec nevyznám, a preto som rada, že som dostala kontakt práve na autoservis Jurík. Majiteľ akceptuje, že som neskúsená vodička, a že do auta sa nevyznám. Je vždy ochotný vo všetkom mi poradiť a vždy ma dopredu upozorní, na akú kontrolu treba s autom prísť. Preto sem chodím rada a určite sem aj naďalej chodiť budem, lebo viem, že na moje neskúsené otázky vždy dostanem odpovede. Oceňujem a vážim si, že sa ku mne správajú ako ku každému inému zákazníkovi, a že majú vo všetkom trpezlivosť. Bolo by dobré, keby vo všetkých servisoch boli takí ústretoví a odborne kvalifikovaní ľudia ako práve tu.

S pozdravom Alexandra

Dušan, 42 rokov, podnikateľ. (Senec) - Audi A8 4,2 quattro r.v.2003

O autoservise Jurík som sa dozvedel náhodou od známeho, ktorý mi ho odporučil. Navštevujem ho už dva roky a som nadmieru spokojný. Viete si predstaviť, že s typom auta aké mám je dosť ťažké nájsť kvalitný autoservis s kvalifikovanými odborníkmi, ktorí sa mi vedia postarať o auto. Oceňujem profesionálny prístup a flexibilitu objednávania opráv. Keďže cez týždeň väčšinou jazdím, tak je pre mňa veľkou výhodou, že sa môžem objednať aj na víkend. Som rád, že som konečne našiel po dlhej dobe autoservis, ktorému môžem dôverovať a kde sa môžem kedykoľvek pozrieť aj na opravu, či údržbu môjho auta. Autoservis Jurík môžem len odporučiť každému kto chce byť spokojný.

Váš spokojný zákazník.

Jaroslav Práger, učiteľ jogy. (Bratislava – Devínska Nová Ves) - Renault 19 Chamade

Mám 53 rokov a som „čerstvý“ vodič, s praxou necelé dva roky. Moje ojazdené auto, ročník 91, vyžaduje láskavý a trpezlivý prístup. S kvalitou služieb autoservisu Jurík som spokojný temer 1,5 roka. Tu mi vždy dobre poradia. Podrobne mi vysvetlia o akú závadu sa jedná, akým spôsobom bude odstránená, aké náhradné diely budú použité..., aj s ohľadom na úsporu mojej peňaženky. Mám pocit, že auto spoľahlivo a bezpečne odvezie mňa, moju rodinu, mojich priateľov..., v Bratislave, alebo hoci aj do Tatier. Väčšie opravy boli promptne urobené podľa dohody, drobné opravy sú väčšinou hotové „na počkanie“, ak sa dopredu objednám. Ak chcem, môžem sa pozerať „ako sa to robí“ a vidím tu prakticky, ako agregáty fungujú. Je to názornejšie, ako som to zažil v autoškole. Takto lepšie rozumiem autu, čo sa prejaví aj šetrnejším zaobchádzaním pri jazde. Ako pre každého začiatočníka s krátkou dobou praxe je pre mňa dôležité poradenstvo a prevencia. Je to podobné ako u „lekára“ so zdravím človeka, kde prevencia je oveľa efektívnejšia a menej bolestivá, ako keď sa už niečo vážne opotrebuje alebo naozaj pokazí. Obzvlášť si cením príjemnú, priateľskú atmosféru v servise, vážim si kombináciu odbornej kompetencie s ľudským prístupom majiteľov. Zo servisu odchádzam s dobre opraveným autom a tiež s dobrým pocitom úprimnosti a dôvery.

Srdečne Vám ďakujem.

Eva, 54 rokov, tranzitér. Renault Clio 1,1b

Vážený pán Jurík. Som veľmi šťastná, že som konečne natrafila na super autoservis v Rusovciach a na vrcholnú spokojnosť opravy môjho motorového vozidla Clio. Nech sa Vám darí a veľa spokojných klientov Vám praje Váš zákazník.

Eva

Daniel, (Bratislava, Staré Mesto) - Škoda SuperB 1,9 TDI

Autoservis Jurík navštevujem 3 roky a nechávam si tu kompletne servisovať svoje auto. Od pravidelných výmen oleja, pneumatík, až po väčšie či menšie opravy. Veľkou devízou servisu je flexibilita a priam rodinná atmosféra dielne, v ktorej má človek istotu, že zaplatí naozaj len za opravu, ktorá bola skutočne vykonaná. Oceňujem férový a otvorený prístup, a jednanie priamo s majiteľmi.

Ďakujem za skvelú prácu. Kamerové systémy, s.r.o.

Tatiana, 51 rokov, SZČO. Octavia 1,6 SR

Do Autoservisu Jurík chodím už 5 rokov a budem chodiť naďalej, pretože som spokojná s kvalitou ich práce, či pneuservisu - výmenu pneumatík, opravu defektov, alebo ostatných opráv motora, bŕzd, tlmičov atď. Spokojná som aj s prístupom ku mne ako zákazníkovi, vieme sa dohodnúť na termíne opráv, v prípade núdze aj vo voľných dňoch a sviatkoch. A nakoniec si najviac vážim dôveru, kedykoľvek môžem u nich nechať auto a som si istá, že zaplatím len za skutočne vykonanú prácu. Ďakujem.

 • ďalšie skúsenosti budú čoskoro nasledovať
Firemné vozidlá

Organizáciám s vozovým parkom ponúkame možnosť servisovania firemných vozidiel za zvýhodnené ceny.

Ponúkame

 • pravidelné servisné prehliadky
 • mechanické opravy
 • elektrické opravy
 • pneuservis
 • uskladnenie pneu
 • montáže autopríslušenstva
 • autoalarmy a iné zabezpečovacie zariadenia
 • kompletná starostlivosť o Váš vozový park

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Vzhľadom k tomu, že cena chladiva závratne stúpa doporučujeme si dať urobiť servis klimatizácie čo najskôr ! ! !

Od roku 2018 pracujeme aj s novým typom chladiva R1234yf
Kompletný servis autoklimatizácie so starým typom chladiva R134a - 80€

Kompletný servis autoklimatizácie s novým typom chladiva R1234yf na zavolanie.
(Cena je kalkulovaná na 500g chladiva, doplatok za každý gram navyše 0,05€)


KOMPLETNÝ SERVIS A PLNENIE AUTOKLIMATIZÁCIE S CHLADIVOM R134a

(presná suma za plnenie autoklimatizácie je závislá od typu vozidla)

Od roku 2010 vykonávame aj opravy autoklimatizačných trubiek.K optimálnemu výkonu a najmä životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať raz za rok kompletná údržba klimatizácie a dezinfekcia systému!

V systéme klimatizácie je použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora ale hlavne má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súčasti koróziou a vznikom kyselín! Preto je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu klimatizácie

Kompletný servis a plnenie klimatizácie znamená:

 • napojenie na systém
 • odsatie starého oleja a zbytku chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti
 • naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom
 • test tlaku a funkcie klimatizácie
 • meranie účinnosti chladenia
 • tlač protokolu o naplnení klimatizácie
 • vystavenie servisnej knižky klimatizácie
 • zaplombovanie systému záručnými plombami s jedinečným číslom

Dezinfekcia klimatizácie ozónom : cena 20 eur s DPH (Najnovší a najúčinnejší spôsob dezinfekcie)

Dezinfekcia a čistenie klimatizácie

Dezinfekcia klimatizácie je časovo nenáročná služba, ktorá spočíva vo vyčistení vetracích šácht a výparníka klimatizácie. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosferická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom. Doporučujeme vykonať dezinfekciu dva krát za rok a vyhnete sa nepríjemnostiam a zdravotným problémom.
Pri dezinfekcii klimatizácie sa doporučuje vymeniť aj peľový filter, maximálne však po najazdení 15000 km a lebo po roku !!!

Ako funguje klimatizácia?

Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladiva kompresorom. Do kompresora, samozrejme, vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu až na 80 – 90 stupňov Celzia. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Deje sa to tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch, alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom. Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladiva. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanznej nádrže na výparník, kde sa pri teplote mínus 28 stupňov odparuje a odovzdáva teplo svojmu okoliu. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:

1. kompresor
2. kondenzátor
3. expanzný
4. ventil výparník

Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.

Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.

Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.

Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.

Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a zkapalňovaná. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde príjma teplo z prostredia.

Systém

Hlavné časti klimatizácie – kompresor, za ním kondenzátor, filter dehydrátor na sacej alebo výtlačnej strane, ktorý zároveň funguje ako zásobník kvapalného chladiva, expanzný ventil pred výparníkom, samotný výparník. Prvky sú zapojené za sebou a spojené hadicami a potrubiami, vzhľadom na hmotnosť väčšinou tenko-stennými z hliníka. Pred 5 – 10 rokmi sa však používali ešte hrubostenné. Podobne aj hmotnosť kompresorov v poslednom čase klesá, pritom majú rovnaký výkon. Premenlivý výkon kompresora má vplyv na spotrebu paliva, ale nie na teplotu chladenia. Vo vnútri systému sa chladivo odparuje vždy pri rovnakej teplote, či už je výkon kompresora vyšší alebo nižší. Vo výparníku je teplota mínus 29 °C, v rúrkach okolo nuly a na koncových výduchoch plus 3 až 10 stupňov Celzia. Samotná teplota vzduchu sa reguluje primiešavaním teplého vzduchu. Pripomeňme, že kompresor „nebeží“ stále, ale len kým neochladí médium. Potom ho elektromagnetická spojka alebo ovládací ventil odpojí. Kompresory s konštantným výkonom odoberajú v priemere 4 – 5 kW, pri kompresoroch s premenlivým výkonom sa odber pohybuje od 0?po?5?kW. V priemere ale môžeme počítať 2 – 2,5 kW.

Parkovacie senzory

K mnohým dopravným nehodám prichádza pri jednoduchých manévroch pri parkovaní, a najviac pri cúvaní. Iba malý zlomok sekundy, keď sa vodič zabudne pozrieť do spätného zrkadla, môže spôsobiť škodu, a to nielen na vozidle.  Následky môžu byť finančne nákladné a navyše môže dôjsť k zraneniu ľudí, ktorí môžu mať vážne následky, a to aj napriek tomu, že k nim prišlo pri nízkych rýchlostiach. Tomu všetkému možno už dnes našťastie predísť, pokiaľ použijeme parkovacie snímače.  Parkovací senzor alebo parkovací asistent má za úlohu signalizovať vzdialenosť od prekážky pri cúvaní. Je to dobrá pomôcka pri parkovaní, najmä ak máte väčšie auto, alebo je odhad vzdialenosti pri cúvaní nepatrí medzi vaše olympijské disciplíny. Rovnako vás môže upozorniť na náhle vzniknutú prekážku ako napríklad dieťa, ktoré pribehne za loptou. O tom, že je to pomerne užitočná vec svedčí aj fakt, že viacero automobiliek začína cúvací senzor montovať sériovo.  Základom cúvacieho senzora sú 4 ultrazvukové snímače namontované do zadného nárazníka. Po zaradení spiatočky na prevodovke sa snímače aktivujú zariadenie začne signalizovať vzdialenosť od najbližšej prekážky. Signalizácia je jednak akustická a podľa modelu zariadenia môže byť zároveň zobrazovaná aj na displeji alebo LED stĺpcom.  Staršie modely cúvacích senzorov majú dva ultrazvukové snímače. Tie však nie sú veľmi postačujúce, pretože nezachycujú dostatočne citlivo šikmé približovanie sa k prekážke alebo úzke prekážky (tyč).  Naproti tomu sa objavujú na trhu už aj 6 snímačové zariadenia, pričom 2 z nich sa montujú dopredu pre signalizáciu priblíženia sa k prekážke vpredu.  Ponúkame parkovacie senzory od výrobcov META alebo VALEO.

Kontakt na nás