Otváracie hodiny Po. - Pia. 08:00 - 17:00

Pneuservis

Pneuservisné služby vykonávame na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odborná výmena kolies (pneu, diskov, duší, ventilov) vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík. Ponúkame vám pneuservisné služby pre osobné, VAN a offroad automobily.

Rýchly kontakt pre pneuservis: 0915 700 749 (objednávky, informácie)

Uskladnenie pneumatík

Mimosezónne uskladnenie pneumatík poskytujeme pre uľahčenie vašej manipulácie s pneumatikami pri sezónnej výmene. Každý nemá vyhovujúce podmienky na uskladnenie pneumatík (byty, firmy) a preto pneumatiky, ktoré v danej sezóne nepoužívate, u nás radi uskladníme.

Ako čítať údaje na pneumatike?

Na bočnej stene pneumatiky sú zobrazené všetky základné informácie o pneumatike. Je možné považovať ich za „preukaz totožnosti pneumatiky".

Ukážka typických označení, ktoré nájdete na pneumatike:
1. Šírka profilu pneumatiky v mm.
2. Pomer výšky profilu k šírke profilu v %.
3. Konštrukcia pneumatiky (R=radiálna).
4. Priemer ráfika v palcoch.
5. Maximálna nosnosť (index zaťaženia).
6. Rýchlostný symbol.
7. BEZDUŠOVÁ pneumatika.
8. Označenie a číslo typového schválenia ECE.
9. Umiestnenie indikátora opotrebovania behúňa plášťa.
10. Vhodnosť na zimnú prevádzku - M&S (blato a sneh).
11. Odskúšaná a vhodná pre použitie v náročných snehových podmienkach.
12. Dátum výroby (týždeň, rok : desaťročie (1990-1999).
13. Symbol povolenia ministerstva dopravy.
14. Kód výrobcu podľa MD.
15. Krajina výroby.
16. Obchodné meno.
17. Detaily o konštrukcii pneumatiky (MD).
18. Označenie nosnosti a tlaku (MD).
19. Typ pneumatiky (radiálna).
20. Značka požadovaná Predpismi o informáciách pre zákazníkov USA (trieda kvality).
21. Location of winter tread wear indicator.

Vysvetlenie označení pneumatiky

1. miesto: Šírka rezu pneumatiky je lineárna vzdialenosť v milimetroch medzi vonkajšími okrajmi bočnej steny nahustenej pneumatiky, mimo zvýšenia kvôli označeniu (značkám), ozdobám alebo ochranným pásom alebo ráfikom.

2. miesto: Výška rezu je polovica rozdielu medzi celkovým priemerom a menovitým priemerom ráfika. V priebehu histórie vývoja pneumatiky sa tvar pneumatiky zmenil z takmer kruhového na plytší, širší. To zmenilo vzťah resp. pomer (A/R) výšky profilu pneumatiky k šírke profilu zo 100% na 70%, 60%, 50% alebo aj menej.

3. miesto: Radiálny typ konštrukcie pneumatiky je označený písmenom „R" v rámci označenia veľkosti na bočnej strane.

4. miesto: Priemery ráfikov sa v posledných desaťročiach zväčšili. Kým pred 10 rokmi boli 16 palcové ráfiky považované za výnimočné, dnes sú veľmi bežné.

5. miesto: Nosnosť pneumatiky je číselným označením maximálneho zaťaženia, ktoré môže pneumatika niesť pri rýchlosti určenej jej rýchlostným symbolom a pri danom tlaku nahustenia pneumatiky. Je však potrebné si uvedomiť, že bez ohľadu na rýchlostný symbol pneumatiky, platia všetky nosnosti pre maximálnu rýchlosť 210 km/h ( 130 m/h ). Po prekročení tejto rýchlosti je potrebné maximálnu nosnosť znížiť.
Niektoré pneumatiky, predovšetkým rýchlostnej kategórie ZR, nie sú označené servisným popisom. V takomto prípade je vhodné poradiť sa s výrobcom pneumatík, aby bolo možné určiť zodpovedajúce maximálne zaťaženie.

6. miesto: Rýchlostný symbol pneumatiky tvorí súčasť indexu zaťaženia a je to písmeno, alebo udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže niesť pneumatika zaťaženie zodpovedajúce jej indexu zaťaženia (okrem rýchlostí nad 210 km/h ).
Indexy zaťaženia a rýchlostné symboly sú zobrazené na oboch bočných stranách pneumatiky. Prvé číslo označuje kapacitu nosnosti pneumatiky pri JEDNOTLIVOM použití pneumatiky, kým druhé číslo sa vzťahuje na montáž DVOCH pneumatík.
Je možné montovať aj (zimné) pneumatiky M&S nižšej rýchlostnej kategórie, než je udané na vozidle. V niektorých krajinách je povinné umiestniť vo výhľade vodiča nálepku udávajúcu maximálnu rýchlosť pneumatiky. Pri montáži takýchto pneumatík nesmie byť táto rýchlosť prekročená.

7. miesto: Slovo „BEZDUŠOVÁ", označuje že pneumatika je používaná bez duše.

8. miesto: Označenie a číslo typového schválenia ECE potvrdzuje, že pneumatika spĺňa požiadavky predpisu ECE R30.

9. miesto: Zobrazuje umiestnenie indikátorov opotrebovania behúňa plášťa ( 1,6 mm vysokého) v hlavných drážkach behúňa. Ak je pneumatika opotrebovaná do tej miery, že sú indikátory opotrebovania v rovnakej výške ako priľahlé rebrá behúňa pneumatiky, znamená to, že na pneumatike už zostalo len 1,6 mm výšky behúňa. Vaše pneumatiky by ste ihneď mali vymeniť, pretože 1,6 mm predstavuje minimálnu predpísanú výšku behúňa požadovanú zákonom.

10. miesto: Písmená „M&S" označujú, že ide o zimný typ pneumatiky, resp. že môže byť použitá na snehu a ľade.

11. miesto: Pneumatika bola odskúšaná na použitie v „náročných snehových podmienkach" v súlade so skúšobnými postupmi podľa noriem ISO a pneumatika bola ako taká uznaná za prijateľnú a vhodnú.

12. miesto: Pred rokom 2000 bol dátum výroby pneumatiky zobrazovaný ako 3-miestne číslo na konci sériového čísla, pričom prvé dve čísla označovali týždeň výroby, tretie rok výroby. Desaťročie je označené ako ◄. Od roku 2000 sa používajú 4 číslice, z ktorých tretia a štvrtá označujú rok výroby.

13. miesto: Symbol „DOT" (MD) označuje, že pneumatika spĺňa predpisy USA o pneumatikách.

14. miesto: Kód výrobcu podľa MD je zakódovanou hodnotou konštrukcie pneumatiky a identifikácie v súlade s predpismi USA.

15. miesto: Krajina výroby označuje pôvod výroby pneumatiky.

16. miesto: Obchodný názov pneumatiky (vrátane mena radu a mena modelu, t.j. „Carat Exelero", „Carat Attiro", „Diadem Linero", atď.).

17. miesto: Konštrukčné detaily požadované Ministerstvom dopravy USA (MD).

18. miesto: Maximálna nosnosť a tlak nahustenia pneumatiky v súlade s predpismi USA, KANADY A AUSTRÁLIE.

19. miesto: Pneumatika má „RADIÁLNU" konštrukciu.

20. miesto: Označenie požadované Predpisom o informáciách pre zákazníkov pre Jednotné hodnotenie kvality pneumatiky (U.T.Q.G.).

21. miesto: Zobrazuje umiestnenie zimných indikátorov opotrebovania ( 4 mm vysokých) v hlavných drážkach behúňa pneumatiky. Ak je pneumatika opotrebovaná do tej miery, že sú zimné indikátory opotrebovania v rovnakej výške ako priľahlé rebrá behúňa pneumatiky, na pneumatike už zostali len 4 mm výšky behúňa. Vo všeobecnosti sa odporúča vymeniť vaše zimné pneumatiky s profilom nižším ako 4 mm,

Definície rozmerov pneumatík

Spoločnosti na celom svete sú členmi regionálnych asociácií výrobcov pneumatík (ETRTO pre Európu), ktoré určujú rozmery pneumatík a prípustné odchýlky, nosnosti a tlak nahustenia pneumatík pre rôzne kategórie a veľkosti pneumatík. Základná terminológia týkajúca sa rozmerov pneumatík a ráfikov je uvedená ďalej:

Vonkajší priemer (VP): Priemer nezaťaženej pneumatiky namontovanej na odporúčanom ráfiku a nahustenej na odporúčaný tlak.

Šírka profilu (ŠP): Šírka nafúkaného profilu pneumatiky bez akýchkoľvek nápisov a ozdôb.

Výška profilu (VP): Vzdialenosť od dosadacej plochy pätky pneumatiky po vonkajšiu kontúru nahustenej pneumatiky pri stredovej osi.

Polomer statického zaťaženia (PSZ): stála výška od povrchu vozovky po stred nápravy v podmienkach menovitého zaťaženia/nahustenia pneumatík.

Šírka profilu pri zaťažení (ŠPZ): šírka priečneho profilu pri zaťažení.

Minimálna dvojitá vzdialenosť: Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi dvoma stredovými osami pri dvoch namontovaných pneumatikách, aby nedošlo k stretu pneumatík v oblasti ohybu.

Valivý obvod: Vzdialenosť prekonaná pri jednom otočení pneumatiky (v mm). Valivý obvod pneumatiky je dôležitý pre správne stanovenie sklzového pomeru pneumatík u vozidiel s pohonom všetkých 4 kolies pri použití menších pneumatík na prednej náprave, ako aj pre zabezpečenie kompatibility rozmerov pri použití dvoch namontovaných pneumatík.

Rýchlostný index pneumatík

Symbol rýchlosti pneumatík predstavuje súčasť indexu zaťaženia a je to písmeno, alebo udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže auto niesť záťaž zodpovedajúcu indexu zaťaženia. (Okrem rýchlostí nad 210 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie V, nad 240 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórieW a nad 270 km/h u pneumatík rýchlostnej kategórie Y). Na vozidle môžu byť použité iba pneumatiky tej minimálnej rýchlostnej kategórie, ktorá je vyznačená v dokladoch k vozidlu.

Pozrite si, prosím, nasledujúcu tabuľku rôznych rýchlostných indexov a zodpovedajúcich maximálnych rýchlostí:

Pneumatiky M&S (zimné) s rýchlostnou kategóriou nižšou, než je pre dané vozidlo stanovené, je možné namontovať. V niektorých krajinách platí povinnosť nalepiť do výhľadu vodiča nálepku udávajúcu maximálnu rýchlosť pneumatiky. Pri používaní týchto pneumatík nesmie byť táto rýchlosť prekročená.

Kontakt na nás